2019 Yılına PDR Gündeminden Kısa Bir Bakış

2019 Yılına PDR Gündeminden Kısa Bir Bakış

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, güzeliyle, tatsızlıkları ile bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında tüm meslektaşlarımıza huzurlu ve mutlu, hayallerini gerçekleştirdikleri, başarılı bir yıl dilerken yeni yılın mesleğimiz için olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyoruz.

2019 senesinin PDR için önemli gelişmelerini, gelin hep birlikte hatırlayalım.

03 Ocak 2019

03 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Manevi Danışman Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Toplantısı’ nda, Türk PDR Derneği’ nin çabaları ile Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonluğunda Ruh Sağlığı meslek gruplarına ait derneklerin temsilcileri ile teknik bir grup oluşturulması ve taslak standart üzerinde bu grubun görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılması kararı alındı.

08 Ocak 2019

TBMM Grup Toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ nin ‘Vatandaşlarımızın maddi ve manevi zorluklarının yanında ruhsal olarak sorun yaşadıklarını görüyoruz. Ağırlaşan problemlerin farkındayız. Hakların, sınırların ve yetkilerin açık ve net şekilde belirlendiği bir toplumsal sözleşmeye yani ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de bu alanda bir boşluk hakimdir. Ruh sağlığı yasasının bu yıl içerisinde TBMM’den çıkarılmasını temenni ediyorum. Bu konuda bir kanun teklifi hazırlayan genel başkan yardımcımızı tebrik ediyorum’ sözleri üzerine Ruh Sağlığı Yasa Tassarısı, Türk PDR Derneği, yöneticileri ile PDR alan mezunları ve öğrencilerinin gündemine yerleşti. Aynı dönemde Samsun Şube Başkanlığı görevini yürütmekte olan Türk PDR Derneği genel başkanı sayın Oğuz ÖZAT, hazırlanan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’ nda kimi tuzak maddelere dikkat çekerek konuyla ilgili raporlarını paylaştı ve yaptığı açıklamalarda ‘Dünyada gelişmemiş ülkelerde dahil ruh sağlığı yasasının olması ama ülkemizde bugüne kadar ruh sağlığı alanında herhangi bir hukuki ve yasal metnin olmaması ülkemizin ayıbıydı’ ifadesini kullandı.

11 Ocak 2019

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından Uluslararası PDR kongresinin 24-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya Kemer’ de düzenleneceği ilan edildi.

19 Ocak 2019

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği şube başkanları toplantısı Ankara’ da gerçekleştirildi. Toplantıda davete iştirak ederek katılan siyasetçi Deniz DEPBOYLU, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini sundu.

08 Şubat 2019

20.000 öğretmen atamasında ataması yapılan 1056 meslektaşımız göreve başladı.

10 Şubat 2019

Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik personeli kadrosunda atamaya teşkil tek kaynak programın PDR olması için Danıştaya dava açıldı.

22 Şubat 2019

Samsun Büyükşehir sınırları içerisindeki Canik Belediyesi, Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneği’ mizin müşavirliği ile belediye sosyal hizmetlerinde ‘Psikolojik Danışman’ kadrosu tahsis etmiş, kadroyu yasal yönetmelikle tanımlanmıştır.

26 Şubat 2019

Ruh sağlığı meslek dernekleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve MYK tarafından hazırlanan “Manevi Danışmanlık” meslek standardı taslağını kabul etmedikleri yönünde açıklama yaptı.

23 Mart 2019

Türk PDR-Der Olağanüstü Seçimsiz Tüzük Genel Kurulu, 23 Mart’ ta Ankara GürKent Otel’ de gerçekleştirildi. Divan üyelerinin Prof.Dr. İbrahim Kısaç, psikolojik danışman Süleyman Sürül ve psikolojik danışman Fatma Çavuşoğlu’ ndan oluştuğu genel kurulda tüm maddeler oyçokluğu ile kabul edildi.

16 Nisan 2019

Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı’ nın 16.04.2019 tarihli yazısı gereğince Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim dalı mezunlarının da kaymakamlık başvurusu yapabileceği resmiyet kazanmış ve 4 No’ lu Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre PDR bölümünün de kaymakam olma şartlarını sağladığı netleşmiştir.

06 Mayıs 2019

23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen TÜRK Pdr-Der Olağanüstü Seçimsiz Tüzük Genel Kurulu gereğince hazırlanan yeni tüzük, 06 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Valiliği tarafından onaylanmıştır.

12 Mayıs 2019

Ruh Sağlığı Yasası 3. Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı Çıkarılması gündemde olan Ruh Sağlığı Yasası ile ilgili, Ruh Sağlığı Platformu tarafından düzenlenen çalıştayın üçüncüsü 12 Mayıs 2019 tarihinde Işık Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

14 Mayıs 2019

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi tarafından 14 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’ nde II.Okul Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu gerçekleştirildi.

21 Mayıs 2019

Siyasetçi İlay Aksoy, KRT TV’ de Feminen Adalet programında Avukat Taciser Ülkü Levent’ in konuğu oldu. Aksoy, programın çocuk istismarı konulu bölümünde “okullarda PDR’ ciler istismarı tespit edebiliyorlar, çünkü ne aradıklarını biliyorlar” sözleriyle istismarın ortaya çıkartılmasında PDR’ nin rolüne değinerek “PDR’ ciler bizim sağlıklı toplum olmamız için inanılmaz önemli” dedi.

16 Haziran 2019

Şanlıurfa Çocuk İhmal ve İstismarı ile Çocuk Hakları Konferansı Gerçekleştirildi. Sayın Oğuz ÖZAT ve Sayın Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ, ‘Çocuk İhmal ve İstismarı ile Çocuk Hakları’ başlıklı konferansa panelist olarak katıldı.

26 Haziran 2019

Eğitim iş Sendikası rehberlik personelinin tatil dönemi gaspı için eylem kararı aldı.

30 Haziran 2019

Anadolu Eğitim Sendikası da rehberlik personeline yapılan kanunsuz tercih dönemi görevlendirmesi ve angarya ile ilgili eylem kararı aldı.

09 Temmuz 2019

Milli Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri yönetmeliği Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yönetmeliğin mesleki etik, ilke ve değerlerimizle örtüşen yapısı dikkat çekti.

10 Temmuz 2019

 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ nde 10 Temmuz’ da yapılan değişikliklerde  ‘psikolojik danışma’ ve ‘psikolojik danışman’ kavramlarının kaldırılması, PDR camiasında endişe ile karşılandı.

19 Temmuz 2019

19 Temmuz 2019′ da Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’ nin 30. yılı kutlandı.

26 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi araştırmasına göre PDR, 70 bölüm içerisinde kamuya atanma oranında 4., işe yerleşme süresinde 69., %44 istihdam oranı ile 50., nitelik uyuşmazlığında 8. sırada yer aldı.

1-3 Ağustos 2019

Türk PDR Der. PDR öğrencileri kongresi, Bolu Abant’ ta gerçekleştirilmiştir.

02 Ağustos 2019

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, şubemiz üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, ‘TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

21-23 Ağustos 2019

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mesleğinin etik, ilke ve değerlerine, hizmetin özüne uygun yönetmelik çalışması Türk PDR Derneği genel merkezinde sürdürüldü.

01 Eylül 2019

Türk PDR Derneği tarafından hazırlanan TASLAK YÖNETMELİK ile ilgili görüş ve öneriler, 6 Eylül 2019 tarihine kadar görüş ve önerilere açıldı.

02 Eylül 2019

Eğitim Sen Merkez Yönetme Kurulu tarafından alınan 02.09.2019 tarih ve 57 no’lu ‘Nöbet Kararı’nda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında sendika üyesi rehberlik personelinin nöbet tutmaması kararlaştırıldı.

06 Eylül 2019

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından seçimli olağan genel kurul toplantısı 22.09.2019 tarihinde saat 10:00’da Ankara Gür-Kent Otel konferans salonunda gerçekleştirileceği duyuruldu.

07 Eylül 2019

Türk PDR Der Genel Merkezi’nde sürdürülen mesleğimizin etik, ilke ve değerlerine uygun çağdaş yönetmelik önerisi çalışmaları, akademisyenler ve saha çalışanlarından gelen dönüt ve taleplerle son değerlendirmeler yapılarak MEB’e sunulmak üzere tamamlandı.

07 Eylül 2019

Anadolu Eğitim Sendikası’nın 07.09.2019 tarih ve 751 no ile aldığı ‘Angarya ve Nöbet’ kararı gereğince sendika üyesi rehberlik personeli için 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında nöbet tutmama eylem kararı alındı.

29 Eylül 2019

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’ nin 29 Eylül 2019 tarihli olağan genel kurulu sonuçlarına göre Uzman Psikolojik Danışman Oğuz ÖZAT, başkan seçildi.

16 Ekim 2019

Eğitim-İş Sendikası, dinlenme hakkı ve angarya yasağının ihlal edildiği, ücret ödenmeyen ve gönüllülük gözetilmeyen içapçı, sosyal çalışmacı adı altında verilen görevlendirmelere karşı ‘katılmama’ yönünde eylem kararı aldı.

24-27 Ekim 2019

Antalya Kemer’ de gerçekleştirilen Uluslararası PDR Kongresi tamamlandı. Kongrede empati ödülü, Uluslararası başarıları ile gündeme gelen milli yüzücümüz Sümeyye BOYACI’ ya verildi.

31 Ekim 2019

Türk PDR Derneği genel merkezi, derneğin il temsilcilik başvurularının başladığını duyurdu.

1 Kasım 2019

Türk PDR Derneği yönetim kurulu, Milli Eğitim Bakanı sayın Prof Dr. Ziya SELÇUK’ u makamında ziyaret ederek mesleki gündemimizi görüştü.

02 Kasım 2019

Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Mustafa SAFRAN’ ı makamında ziyaret etti.

10 Kasım 2019

MEB Kurum İdari Kurul Çalışma Raporu

Toplantıda alanımıza ilgilendiren iki tavsiye kararı bulunmaktadır:

1.Nöbetin kaldırılması ya da isteğe bırakılması,
2.Tercih dönemi görevlendirmelerin gönüllüğe bırakılması ve hizmet karşılığı ödenecek ek ders ücretinin günlük 6 saate çıkarılması.

İlgili maddeler, derneğimizin yaptığı görüşmelerin olumlu çıktılarından sayılmakla beraber dernek genel başkanımız Sayın Oğuz ÖZAT, konuyla ilgili açıklamasında nöbetin isteğe bağlı olarak da kabul edilemeyeceğinin altını çizildi.

13 Kasım 2019

Türk PDR Derneği Genel Merkezi, Korkutreis mahalesi Necatibey caddesi no: 20/12 Çankaya Ankara adresine taşındı.

16 Kasım 2019

Türk PDR DEr. genel başkanı sayın Oğuz ÖZAT ve yönetim kurulu üyeleri Mesut YILDIRIM ve Bilge Nur Çelebi, meslektaşımız MHP Genel Başkan Yardımcısı Psikolojik Danışman Sayın Deniz Depboylu’ yu ziyaret etti.

23 Kasım 2019

Türk PDR Der. Şanlıurfa Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu sonucunda yönetime Psikolojik Danışman Davut Çakan ve ekibi seçildi.

26 Kasım 2019

Diyanet İşleri Başkanlığı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı münhal kadrolarına üniversitelerin PDR Anabilim dalı programı mezunları arasından alım yapacağını duyurdu.

04 Aralık 2019

Türk PDR Der. genel merkezi güvenilir ve nitelikli mesleki eğitim için “Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu”muzeğitim ve eğitimci kriterlerimizi belirlemiş olup bu kapsamda genel merkez ve şubeler düzeyinde çalışmalara başladığını duyurdu.

09 Aralık 2019

MEB Hayat Boyu Öğretim Genel Müdürlüğü PİKTES koordinatörü Pınar ÖZER, Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu ‘nu makamında kabul etti. Yönetim kurulu üyeleri, PİKTES kapsamında istihdam edilen meslektaşlarımızın ve öğretmenlerin çalışma şartlarını, özlük haklarının iyileştirilmesini ve taleplerini içeren bir dosyayı da sundu. Bilindiği gibi, PİKTES öğretmenleri ve psikolojik danışmanları, çalışma koşulları ile özlük haklarının iyileştirilmesini ve kadro beklemektedir. Bu talepleri ile Türk PDR Derneği yakından ilgilenmektedir.


09 Aralık 2019

Türk PDR Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ziyaret edildi. Yapılan ziyarette Genel Müdür Sayın Prof.Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman ile makamında görüşme gerçekleştirildi.

09 Aralık 2019

MEB Temel Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Cem GENÇOĞLU Türk PDR Derneği genel merkezine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

22-23 Aralık 2019

Türk PDR Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından organize edilen “Okul Psikolojik Danışmanlığı Günleri” etkinliği Diyarbakır Nesibe Aydın Okullarının ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

22 Aralık 2019

Türk PDR Derneği bünyesinde PDR Öğrencileri Kurulu oluşturularak PDOK kuruldu ve 17. PDR Öğrencileri Kongresi’ ne dek kuruluş çalışmalarını yürütecek olan temsil heyeti belirlendi.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.